• 2019-banner-1.jpg
  • 2019-banner-2.jpg
  • 2019-banner-3.jpg
  • 2019-banner-4.jpg
  • 2019-banner-5.jpg

 

Leierskapontwikkeling

Hierdie kursus is opgestel om nuwe leiers tydens hul kamp by Mooikrans Equus voor te berei vir hul dienstydperk by die skool.

Verskeie aanbiedings en werkswinkels, en ook praktiese sessies waartydens teoretiese kennis toegepas word dra hier by tot die afronding van nuwe leiers. Daar word sowel op die individu afsonderlik gefokus om persoonlike eienskappe te ontwikkel, as op die ontwikkeling van ‘n hegte span deur middel van spanbou. ‘n Span leiers wat gemotiveerd en passievol is word sodoende opgelewer.

‘n Voldag-werkswinkel word ook aangebied vir groepe wat vroeër die leierskapsontwikkeling voltooi het en tydens hul dienstydperk probleme identifiseer het. Hier word leiers opnuut gemotiveer en word deur probleme gewerk sodat die span opnuut effektief kan funksioneer.

Kontak ons gerus sodat ons spesifieke behoeftes kan bespreek. Kwotasie gratis.

    

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]