• 2019-banner-1.jpg
  • 2019-banner-2.jpg
  • 2019-banner-3.jpg
  • 2019-banner-4.jpg
  • 2019-banner-5.jpg

 

Opvoedkundige kampe vir groepe en skole

 

  • Veldskole – Skole besoek dikwels Mooikrans Equus as alternatief vir die tradisionele veldskoolgedagte. Temas word deur Mooikrans personeel aangebied en sluit altyd ‘n praktiese komponent in om ‘n blywende indruk op elke leerling te maak.
  • Leierskampe (leierskapidentifisering en leierskapontwikkeling)  bied aan kinders die geleentheid om hul leierseienskappe te ontdek en uit te bou. Dit sluit die ontwikkeling van selfvertroue, verantwoordelikheid, kommunikasievaardighede, probleemoplossing, krisishantering en die hantering van kritiek in.
  • Spanboukampe vir reeds gekose leiers van skole fokus op onderwerpe soos wat verwag my skool van my, beplanningsmetodiek vir projekte en funksies, samewerking in groepsverband en motivering van my medeskoliere.
  • Voortrekkers kan spesiale onderskeidingstekens by Mooikrans verwerf in Anglo-Boere-Oorlog, veldkook, dierekennis, plaaslewe, ruiterkuns, sterrekunde en nog baie ander.
  • Tydens Landsdienskampe kan kinders hul kennis van die natuur uitbou deur ‘n studie te maak van die verskeidenheid grassoorte, veldplante en wildspesies oor die ongeveer 4 000 hektaar waaroor Mooikrans strek.
  • Kerkjeugkampe en pa en seun of ma en dogter naweke word ook dikwels aangebied.Kampgelde sluit akkomodasie, drie maaltyeper dag en alle aktiwiteite in.  Eie beddegoed word benodig.

 

Kampgelde sluit akkomodasie, drie maaltyeper dag en alle aktiwiteite in.  Eie beddegoed word benodig.

 

 

Proudly created by The Code Company © 2017 [Login][sitemap]