agri-bg.png

In die Landbou rigting kan daar gekies word uit 32 vakke en die student stel self sy kursus saam. Die kursusse word aanlyn gedoen by AUSTRALIA CORRESPONDENCE SCHOOL. Sien www.acs.edu.au vir die verskillende kursusse.

AGRI-WETENSKAPPE

1. INTERNASIONALE KURSUS

Die kursus word aanlyn gedoen by ACS Distance Education in Australië (1979) en word in meer as 9 ander lande erken. Lees meer by acs.edu.au en www.acsaffiliates.com

 

Die student kan die een of twee jaar beplan volgens eie behoefte en spesifieke doelstelling.

KEUSE 1 –  Slegs ‘n Oorbruggingsjaar: Kies een of twee ACS modules
KEUSE 2 – Landbou Opleiding vir een jaar: Kies een, twee of drie ACS modules
KEUSE 3 – Landbou Opleiding (twee jaar): Eerste jaar: 3 ACS modules; 
                                                                      Tweede jaar: 3 ACS modules

 
Kies een uit drie hoofrigtings vir  Twee Jaar Landbou Opleiding:


1.    AKKERBOUKUNDE met modules soos Agronomie, Plant produksie, Grondbestuur, en andere.
2.    VEEKUNDE met modules soos Diere voeding, Diere gesondheid, Teling, ens. 
‘n Keuse uit 34 modules.
3.    LANDBOUKUNDE met modules gekies uit beide Akkerboukunde en Veëkunde.
Bv. Plaas bestuur, Ingenieurs studie, Beeste kudde bestuur, Grondbestuur. Keuse uit 34 modules

 

Prakties word op Mooikrans en op ander omliggende plase gedoen. 
 

Skriftelike opdragte word aanlyn ingehandig. Elke student het ‘n  mentor wat opdragte nasien en terugstuur. 
 

Skriftelike ACS eksamen vind plaas in Oktober.
 

2. INTERNE KURSUSSE

Teorie en Praktyk

Landbou dosente en verskeie leierboere in Amersfoort omgewing bied die teorie en die pratiese gedeelte van die kursus aan. 


Studente werk op bees-, skaap-, melk-, hoender-, mielie- , en al die ander plase om praktiese ervaring van die hoëveldse boerdery aktiwiteite op te doen.


Wolklas opleiding word in die begin en aan die einde van die jaar gedoen by Morgenzon Landbou Akademie en die studente werk gedurende die jaar op verskeie skeervloere. Die doel is om uiteindelik ‘n Springbokkop te verwerf!


Die Nasionale kursusse word aangebied deur plaaslike wolbeamptes, veeartse en gekwalifiseerde noodhulpdeskundiges. 


KI kursus word deur ‘n veearts aangebied.

3. BEROEPSGERIG

Daar is ‘n groot behoefte by boere met uitgebreide boerderye om ‘n jong man aan te stel wat die veelvuldige take van ‘n boerdery verstaan en kan uitvoer.  Verantwoordelike jongmans met kundigheid en ervaring en wat lus is om te werk word deur hierdie boere aangevra. 


Afgestudeerde studente is reeds werksaam op plase waar hulle ‘n uitstekende advertensie is vir MOOIKRANS se gehalte van opleiding. Van ons studente vind werk ook in oorsese lande en ander studeer verder by universiteite. 
 

‘n Bonus van ‘n jaar of twee op Mooikrans is die ontwikkeling van elke student se persoonlike vaardighede.  Die jong skoolverlater ontwikkel in ‘n volwasse persoon wat toegerus is met al die nodige kennis, ervaring en emosionele intelligensie om met sukses in die lewe daar buite te funksioneer.