byvakke.png
BYVAKKE
(VERPLIGTEND VIR ALLE STUDENTE)

Die volgende vakke is verpligtend vir alle studente:

01

02

Noodhulp Vlak 1 – 3 Nasionale Sertifikaat

Entrepreneurskap en Besigheidstudies

03

Leierskapontwikkeling

04

Lewensvaardighede