agri-bg.png
AGRI-WETENSKAPPE

In samewerking met INTERNATIONAL AGRICULTURAL ACADEMY FOR AFRICA

i3a-logo_namewhite.png

Die MOOIKRANS 50:50 MODEL (50% Teorie en 50% Prakties) is die basis vir uitnemende landbou opleiding en is van die beste wat tans in Suid-Afrika aangebied word. Hierdie model het homself bewys as werkbare alternatief vir die kwynende nasionale landbou kolleges. Op Mooikrans glo ons dat die teorie die prakties moet ondersteun en andersom.

1. MOOIKRANS INTERNE KURSUS

(Verpligtend vir alle studente)

            Boerdery op die Hoëveld – Ermelo, Amersfoort, Bethal omgewing

Studente word teoreties en prakties opgelei in alle boerdery-fasette van boerdery soos bedryf word in ons omgewing, naamlik mielies, sojaboontjies, sorgum, beeste, skape en al die ander.

Hierdie afdeling is verpligtend vir alle studente omdat dit hier is waar geleer word HOE om te boer. Formele onderrig deur landboukundiges. Praktiese ervaring op omliggende plase by megaboere maar ook boerderye op kleiner skaal.

 

 (Lees meer hieroor in Mooikrans se Interne Sillabus.)

2. NATIONAL CERTIFICATE ANIMAL/PLANT PRODUCTION

(Geakkrediteer deur International Agricultural Academy for Africa (i3A)

Skryf in vir ‘n Eenjaar Sertifikaat in Diere Produksie/Plant Produksie

3. NATIONAL DIPLOMA ANIMAL/PLANT PRODUCTION

Skryf in vir ‘n Tweejaar Diploma in Diere Produksie/Plant Produksie

Hierdie diploma en sertifikaat kursusse word vanaf Februarie 2022 aangebied. Dit is ‘n aanlyn kursus (in Engels) wat die student deur selfstudie en op eie stoom voltooi. Opdragte word deur die jaar ingestuur vir evaluering.

JAARGELDE

Die koste vir 2023 is R120 000 wat verblyf, etes, klasgelde, kursusgeld, vervoer en alle ander koste insluit.
Die jaargelede is halfjaarliks vooruit betaalbaar op 1 Februarie en 1 Julie. 

i3A  International Agricultural Academy for Africa

Die koste vir die Nasionale kursusse is R30 000 per jaar. Mooikrans betaal R18 000 hiervan uit die Jaargelde.

 

Die Nasionale kursusse het ‘n vereiste aantal klas-ure, praktiese-ure en studie-ure en Mooikrans sien toe dat dit so uitgevoer word. Werksopdragte word ingehandig.

Mooikrans se Interne Kursus (MIK) is ‘n stewige kursus wat oor ‘n wye veld strek. Dit is verpligtend vir alle landbou studente.

Studente kies uit 3 moontlikhede:

1.    Mooikrans Interne Kursus Sertifikaat  – Mooikrans kwalifikasie

2.    Mooikrans Interne Kursus plus Nasionale Twee Jaar Diploma  – SAQA NQF 5 

3.    Mooikrans Interne Kursus plus Nasionale Een Jaar Sertifikaat –  SAQA NQF 4 
 

AANSOEKVORM  

‘n Aansoekvorm is op aanvraag beskikbaar. 
Studente en ouers onderteken die MOOIKRANS GEDRAGKODE.

INTERNE SILLABUS

EERSTE TERMYN

Diereproduksie:
Spysvertering-stelsels en verskille
Hoof voedingsbestanddele en voedingsbehoeftes
Voer-soorte, voedingswaarde en rantsoene.
Produksie-stelsels ekstensief vs intensief
Genetika Dieregesondheid
Spesifiek skape: Wolklas. Bywoning van
wolskool. Prakties op skeervloere
Bestuursprogram en praktyke
Lamtyd en bestuur

 

Spesifiek Beeste:
Bestuursprogram en praktyke
Identifikasie Onthoring Kastreer Doserings
Stoet-bestuur(Rekenaarprogramme)
Kunsmatige Inseminasie by skape en beeste
Ander: Perde Varke Pluimvee Bestuursprogram
en praktyke

TWEEDE TERMYN

Trekkers: Werking, Onderhoud, veiligheid.
Implemente: Tipes Implemente en hul
onderhoud.


Sweiswerk:
Apparat en sweisstafies.
Doringdraadheinings.

 

Chemie en Landbou:
Gebruik van mikro organismes in landbou bv.
Kuilvoer, wynmaak, brood, kompos.
Skoonmaakmiddels
Chemise insek en onkruiddoders. Uitwerking
op omgewing
Plantproduksie stelsels - Droëland,
besproeiing, Kweekhuise, Tonnels,
Hidroponika.
SpesifiekMielie-verbouing
SpesifiekSojaboon-verbouing.

DERDE TERMYN

 Produksiefaktore:   
Die gebruik van grond en arbeid deur die aanwending van kapitaal ten einde deur die korrekte bestuur produksie te bewerkstellig.


Arbeid en arbeidswetgewing:
Vorme van kapitaal en aspekte soos begroting ens.
Bestuur en aspekte soos beplanning, organisasie, leiding, kontrole en evaluering.
Ekonomie/Bemarking

VIERDE TERMYN

Plantproduksie:
Grondeienskappe Organiese (fotosintese vs anorganiese

voeding uit grond)
Plantvoedingstowwe en kunsmis 
Plant-verbetering/genetika   en biotegnologie(GM plante)
Voortplanting by plante, Plantsiektes en plantplae
Onkruidbeheer Grondbewerking
Presisie boerdery   
Spesifiek Voergewasse  
Groente-verbouing  verskillende gewasse.

TWEEDE JAAR 2022

EERSTE TERMYN    Diereproduksie II Spesialisasie keuse: Skape/beeste/melkery
TWEEDE TERMYN  Meganika II Spesialisasie keuse:Sweiswerk/trekkerherstelwerk
DERDE TERMYN     Plaasbestuur II Spesialisasie keuse: Ekonomie/bemarking/volhoubare landbou
VIERDE TERMYN    Akkerbou II Spesialisasie keuse: Grondkunde/plant genetika/plant voeding

BEROEPSGERIG

Daar is ‘n groot behoefte by boere met uitgebreide boerderye om ‘n jong man aan te stel wat die veelvuldige take van ‘n boerdery verstaan en kan uitvoer.  Verantwoordelike jongmans met kundigheid en ervaring en wat lus is om te werk word deur hierdie boere aangevra. 


Afgestudeerde studente is reeds werksaam op plase waar hulle ‘n uitstekende advertensie is vir MOOIKRANS se gehalte van opleiding. Van ons studente vind werk ook in oorsese lande en ander studeer verder by universiteite. 
 

‘n Bonus van ‘n jaar of twee op Mooikrans is die ontwikkeling van elke student se persoonlike vaardighede.  Die jong skoolverlater ontwikkel in ‘n volwasse persoon wat toegerus is met al die nodige kennis, ervaring en emosionele intelligensie om met sukses in die lewe daar buite te funksioneer.