Diegene wat belangstel in perde en ‘n beroep daarvan wil maak, kies uit Horse Care, Equine Behaviour en vele ander vakke, terwyl die studente wat geintereseerd is in Perd Ondersteunde Terapie, ‘n gespesialiseerde kursus in hierdie rigting volg.​

Uiteraard is die studie van die perd ook hierby ingesluit omdat suksesvolle Perd Ondersteunde Terapie slegs kan plaasvind indien die fasiliteerder oor deeglike kennis van die perd beskik. Mooikrans se trots, ons trop van 50 perde, bied geleentheid vir aangename praktiese opleiding. Die kursusse word aanlyn gedoen by AUSTRALIA CORRESPONDENCE SCHOOL en by STRIDES TO SUCCESS in Amerika, ‘n affiliaal van PATH Intl – die wêreld leier in PERD ONDERSTEUNDE TERAPIE.

EQUUS-WETENSKAPPE

Terapeutiese perdrylesse vir kinders met spesiale behoeftes vind gedurende die week plaas en die studente kry hier die geleentheid om hulself vertroud te maak met die praktyk. Debbie Anderson van Strides to Success kom een keer per jaar na Mooikrans en Elna Wahl gaan een keer per jaar na Amerika. Dit verseker dat die kursus wat op Mooikrans aangebied word van die hoogste gehalte is.

Die kursus kan ook verleng word na ‘n tweede jaar. Eerste jaar: Keuse uit 6 vakke. Tweede jaar: Spesialisering in Perd Ondersteunde Terapie.

Opeenvolgende kursusse: Horse Care 1, Horse Care 2, Horse Care 3.

 

Ander enkel kursusse:

Business Management.

Equine Behaviour.

Child and adolescent mental health.

Counseling children.


 

Elna Wahl is ‘n kundige op die gebied van Perde Wetenskappe en Perd Ondersteunde Terapie en het meer as 40 jaar se ervaring in hierdie veld. Sy skryf artikels, doen radio praatjies en tree dikwels op as openbare spreker oor hierdie onderwerp.

MOOIKRANS se interne kursusse met die vereiste praktiese blootstelling verseker dat die student ‘n deeglike kennis bekom van die perd se gedrag, sy behoeftes, sy gesondheid, tropgedrag en die betekenis van die lyftaal van die perd. Die student leer hoe om afwykende gedrag by die perd, byvoorbeeld skop, byt, bokspring te benader, en hoe om dit vir die perd af te leer.

Aan die einde van die jaar ontvang suksesvolle studente internasionaal erkende sertifikate en ook sertifikate vir die interne kursusse wat op Mooikrans gedoen is.

IS HIERDIE STUDIES BEROEPSGERIG?

Daar is talle gewone ryskole waar daar ook terapie gedoen word. Alhoewel daar wonderlike werk gedoen word wat blywende voordele vir mense met spesiale behoeftes inhou, is daar ‘n groot behoefte aan werklik opgeleide en gekwalifiseerde mense om hierdie vorm van terapie aan te bied.

In Amerika, Kanada en Australië is perd ondersteunde sielkundige terapie baie bekend en is die uitkomstes daarvan nie alleen uiters suksesvol nie, maar is in baie gevalle so dramaties dat dit as aangrypend bestempel kan word.

Op Mooikrans het ons die afgelope 20 jaar wonderwerke beleef. Van klein kindertjies met balans probleme, skoolkinders met leerprobleme, tieners met hoë angsvlakke, tot volwassenes met Post Traumatiese Stres sindroom, en vele meer.

Ons doelwit is om meer mense op te lei, sodat meer mense die wonderlike heling wat die perd kan bring kan ervaar.

Ons is oortuig daarvan dat studente met hierdie opleiding ‘n baie groot impak gaan maak in die perde ryskool industrie, en veral in die Perd Ondersteunde Terapie industrie. Ons sien dit reeds gebeur met ons studente wat werksaam in hierdie die veld is, al is dit nog op klein skaal.