agri-bg.png
KURSUSSE

RUITERSKAPKURSUSSE

Mooikrans Opleiding bied gedurende skoolvakansie kampe kursusse in “Western” ruiterkuns en Perdgerigte Ruiterskap (“natural horsemanship”) aan.

Hierdie kursusse is deur die jare saamgestel met behulp van kundiges uit verskeie velde, en word voortdurend opgedateer en verbeter.

Die kursusse vorm deel van ons Ruiterskap-kurrikulum. Na die voltooiing van hierdie kurrikulum is die student toegerus om suksesvol by enige Suid-Afrikaanse of Internasionale perde-instansie te werk.

Die kursusse volg op mekaar en neem in moeilikheidsgraad toe.

1. COWBOY

1.  Kleredrag van die Cowboy
2.  Terme en geskiedenis van die Cowboy
3. “Horse Whisperers”
4.  Prakties: Ken jou perd, jou toerusting, en jouself
5.  Waarom ry ons op Mooikrans Equus soos Cowboys?

2. PERDEHANTERING

1. Natuurlike gedrag van ‘n perd in die trop
2. Lyftaal van die perd
3. Hoe ervaar ‘n perd die mens
4. Prakties: perdry in veld

3. JUNIOR PERDEMEESTER

1. Perdgerigte ruiterskap
2. Kennis van die perd
3. Hoe sien en hoor perde?
6. Prakties: Uitrit te perd van minstens vyf uur

4. LEERMEESTER

1. Afrigting: Druk en Beloning
2. Probleemgedrag en die hantering daarvan
3. Prakties: Grondwerk met ‘n perd

5. BEGINSELS VAN PERDGERIGTE RUITERSKAP

1. Ken jou perd. Wat sê sy oog, mond, neus, ens  vir my?
2. Ken jou toerusting. Die gebruik van die ring, halter, ens.
3. Ken jouself. Veiligheid, tydsbesteding

6. HISTORIESE RUITERKUNS

1. Die geskiedenis van die Boerperd
2. Die besondere eienskappe van die Boerperd
3. Sy rol gedurende die Anglo-Boereoorlog

7. VAQUERO

1.Beeswerk op perde
2. Praktiese toetsing: Uitkeer van koei en kalf uit die trop en aankeer kraal toe
3. Prakties: Oornag na ‘n twee dae lange uitrit by die Vaquero-hut.

8. CABALLERO

1. Die geskiedenis van die Spaanse Ruiterskap
2. Prakties: Elementere beginsels van Cowboy Dressage

8. DIE SENIOR PERDEMEESTER

Deel 1
Siektes en beserings. Behandeling daarvan.


Deel 2
Anatomie en fisiologie van die perd. Tande

OORLEWING

 • Die 5 elemente van oorlewing:

 • Eetbare plante en diere, dehidrasie

 • Noodseine

 • Sielkunde van Oorlewing

 • Navigasie

 • Oorlewing Noodhulp

 • Krisissituasies

NOODHULP

 • Basiese Noodhulp. Persoonlike veiligheid. Noodnommers

 • Primêre Ondersoek: HHHCABS

 • Basiese Anatomie en Fisiologie

 • Bloeding. Skeletbeserings, Spierbeserings, Wonde

 • Kardiopolmunêre Resussitasie (KPR) vir Volwassene, Kind en Baba

 • Hoofbeserings

 • Asma Allergiese Reaksies

* ‘n Slaagsyfer van 80% is ‘n vereiste vir toelating tot die  volgende kursusse