B66I0438.jpg

ONS SPAN

B66I0431.jpg
elna.png

ELNA WAHL

EIENAAR

B.Psych Ed

Mooikrans Opleiding se eienaar, Elna Wahl, studeer aan die Randse Afrikaanse Universiteit tydens die, eens trotse, Afrikaanse Universiteit se pioniersjare. Sy behaal die graad BA (Sielkunde). Haar groot belangstelling is remediërende onderwys en abnormale sielkunde en sy slaag hierdie vakke met lof.

Sy doen haar Hoër Onderwys Diploma (HOD) deur Unisa en hou later skool by die Hoëveldse Hoër Landbouskool waar haar eie kinders ook skoolgaan. Gedurende hierdie tyd vervul sy leierskapsrolle by verskeie kerk- en kultuurorganisasies. Sy stig die Jong Dames Dinamiek, Vroue Ken Krag en die Afrikaner Volkswag-takke in haar area en organiseer verskeie volksfeeste. Sy is voorsitter van die Vroueaksie by haar kerk, voorsitter van die Kinderkrans en is al vir 16 jaar ‘n Sondagskoolonderwyseres. Onder haar leiding kom die plaaslike kleuterskool tot stand. Sy lei die projek totdat die skool ‘n paar jaar later as departementele kleuterskool geregistreer word. Sy dien op die bestuur van die SA Vrouefederasie en die Hildebrand Kinderhuis waar sy ten nouste gemoeid is met die probleme van die kinderhuiskinders.

Ook as onderwyser met opdrag, Opvoedkundige Leiding, kom sy diep onder die indruk van die uitdagings en probleme waarmee hedendaagse kinders worstel. Onder aanmoediging van haar skoolhoof neem sy hierdie kinders naweke na haar skaapplaas, Mooigelegen, waar hulle saam met haar eie kinders swem, perdry en help skape aankeer.

Die dramatiese uitkomste van hierdie besoeke aan die plaas oortuig Elna om ‘n nuwe uitdaging aan te pak – wat die eerste in Suid-Afrika sou wees – naamlik ‘n perdgefasiliteerde opvoedkundige- en opleidingsinstituut.

Elna se liefde vir haar plaas en haar perde, haar jarelange ervaring met perde en grondige kennis van dié majestueuse diere, haar liefde vir kinders en uitgebreide ondervinding met hulle, en haar liefde vir opvoedkunde en sielkunde, vorm tans ‘n wenkombinasie.

ANDER PERSONEEL/FASILITEERDERS

MOOIKRANS beskik oor opgeleide fasiliteerders vir elke item wat aangebied word.

Ons ag onsself bevoorreg om mense soos Ivan Ferris (by Agri) en Noelene Marshall (by Equus) op ons personeelkorps te hê. Hulle is entoesiastiese en uiters betroubare programleiers. Hulle is beide kenners op hulle terrein en is boonop uitstekende perderuiters!

STUDENTERAAD

Die studente kies elke jaar hulle verteenwoordigers op die Mooikrans Personeel Korps. Hierdie verteenwoordigers staan bekend as die Studente Raad. Hulle is verantwoordelik vir take soos die ondersteuning van studente waar dit nodig mag wees, kommunikasie tussen die bestuur en die studente, dag tot dag reëlings en toesighouding by studietye.