B66I1593.MOV.12_35_51_15.Still002-2.jpg

Mooikrans bied internasionaal erkende tersiêre opleiding aan in die Landbouwetenskappe en in die Equuswetenskappe. Die kursusse word aanlyn gedoen by Australia Correspondence School.

INTERNASIONALE TERSIÊRE OPLEIDING:

AGRI-WETENSKAPPE

In die Landbourigting kan daar gekies word uit 32 vakke en die student stel self sy kursus saam. Die kursusse word aanlyn gedoen by AUSTRALIA CORRESPONDENCE SCHOOL.

Prakties word op Mooikrans en op omliggende plase gedoen.

EQUUS-WETENSKAPPE

Diegene wat belangstel in perde en ‘n beroep daarvan wil maak, kies uit Horse Care, Equine Behaviour en vele ander vakke, terwyl die studente wat geintereseerd is in Perd-ondersteunde Sielkundige Terapie, ‘n gespesialiseerde kursus in hierdie rigting volg.

Uiteraard is die studie van die perd ook hierby ingesluit omdat suksesvolle Perd-ondersteunde Terapie slegs kan plaasvind indien die fasiliteerder oor deeglike kennis van die perd beskik. Mooikrans se trots, ons trop van 50 perde, bied geleentheid vir aangename praktiese opleiding. Die kursusse word aanlyn gedoen by AUSTRALIA CORRESPONDENCE SCHOOL.

Terapeutiese perdrylesse vir kinders met spesiale behoeftes vind gedurende die week plaas en die studente kry hier die geleentheid om hulself vertroud te maak met die praktyk.

Elna Wahl is ‘n kundige op die gebied van Perdewetenskappe en Perd-ondersteunde Terapie en het meer as 40 jaar se ervaring in hierdie veld.

STUDENTELEWE

Studente woon in op Mooikrans, draf klas op die Mooikrans-kampus en geniet ‘n studentelewe in die wydheid van die hoëveldse vlaktes.

Ons besoek stoetboerderye van beeste, skape, perde en woon boeredae en inligtingsdae by wat handel oor die vele fasette van boerdery.

Die Equus-studente kry die geleentheid om met jong, ongeleerde perde en ook voorheen getraumatiseerde perde te werk. Ons benader ons perde volgens perdgerigte ruiterskap, meer bekend as Natural Horsemanship. Ons besoek bekende perdetelers en woon skoue by waar verskillende perderasse vertoon word.

Uiteraard is daar op Mooikrans die geleentheid om ‘n uitstekende ruiter te word. Ook die Landboustudente word kranige ruiters. Ons almal gaan dikwels op ‘n voldaguitrit en keer eers teen skemeraand terug.

Die dag word opgedeel in 4 periodes waarvan die laaste periode ‘n sportperiode is. Ons ry fiets, speel sokker, drombal, ringtennis en rugby.

Sondae ry ons met die bus kerk toe.

Studente gaan tuis in enkel- en dubbelkamers. Ons geniet daagliks drie etes. Koffie en tee word vier keer per dag bedien. Die wat tussenin honger word kom maak vir hulle ‘n broodjie in die kombuis.

NA VOLTOOIING

VAN DIE KURSUS?

Suksevolle studente is reeds werksaam op plase en in ryskole. Van ons studente vind werk in oorsese lande of gaan studeer verder op universiteit. 


Die Equus-studente word opgeraap deur bestaande ryskole weens die geweldige behoefte wat daar bestaan vir opgeleide terapeute.


‘n Bonus van ‘n jaar of twee op Mooikrans is die ontwikkeling van elke student se persoonlike vaardighede.  Die ontwikkeling van ‘n jong skoolverlater na ‘n volwasse persoon wat toegerus is met al die nodige kennis, ervaring en emosionele intelligensie om met sukses in die lewe daar buite te funksioneer.